ສິ່ງແວດລ້ອມຊີ້ແຈງບັນຫາການອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ

ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ພວມດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ເຖິງສາເຫດການອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ ທີ່ເປັນສະພາບແກ່ຍາວ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ຍາກ, ເຊິ່ງມີຫຼາຍບັນຫາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເກີດຈາກ ການແຈ້ງຕົວະວ່າໃບຕາດິນເສຍ: ໃນກໍລະນີເຈົ້າຂອງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ເອົາໃບຕາດິນໄປຄໍ້າປະກັນ ເພື່ອກູ້ຢືມເງິນນໍາບຸກຄົນ, ໂດຍບໍ່ຜ່ານການຈົດລະບຽບທີ່ດິນ, ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າໜ້້າທີ່ ທີ່ດິນ ໄປແຈ້ງຕົວະວ່າໃບຕາດິນເສຍຫາຍ ແລ້ວສະເໜີຫາພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂໍສໍາເນົາໃບຕາດິນ ຈາກນັ້ນພະແນກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສານຕັດສິນຫຼັງຈາກສານຕັດສິນແລ້ວກໍໄດ້ອອກໃບຕາດິນໃໝ່,

ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວໃບຕາດິນສະບັບເດີມຍັງຢູ່ນໍາເຈົ້າໜີ້, ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ເອົາໃບຕາດິນໃໝ່ນີ້ໄປຄໍ້າປະກັນນໍາທະນາຄານອື່ນອີກ. ສ່ວນເກີດຈາກໃບແຈ້ງເສຍພາສີທີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນ ຊໍ້າຊ້ອນກັນ ແລະ ຈາກໃບແຜນທີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນ ຊໍ້າຊ້ອນກັນ ເຊັ່ນ: ເອົາໃບແຈ້ງເສຍພາສີທີ່ດິນ ແລະ ໃບແຜນທີ່ດິນ ໄປຄໍ້າກູ້ຢືມເງິນນໍາທະນາຄານໜຶ່ງ ແຕ່ພາຍຫຼັງທີ່ ທີ່ດິນຕອນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການອອກໃບຕາດິນແລ້ວ ພັດເອົາໄປກູ້ຢືມເງິນນໍາທະນາຄານອື່ນອີກ, ຈາກໃບແຜນທີ່ດິນຊໍ້າຊ້ອນກັນ ເປັນສາເຫດທີ່ນໍາໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ເກີດໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ ເນື່ອງຈາກວ່າເຈົ້າຂອງດິນເອົາໃບແຜນທີ່ດິນ ຂາຍໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ຫຼືຄໍ້າປະກັນນໍາທະນາຄານ, ເກີດຈາກໃບແຈ້ງເສຍພາສີທີ່ດິນ ຊໍ້າຊ້ອນກັນ ເຊັ່ນ: ດິນຕອນດຽວ ຂາຍໃຫ້ຫຼາຍຄົນ ແຕ່ຮັກສາເປັນໃບແຈ້ງເສຍພາສີທີ່ດິນ, ເກີດຈາກໃບຕາດິນລັດ ແລະ ໃບຕາດິນບຸກຄົນ ຊໍ້າຊ້ອນກັນ ເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ມີສິດໃຊ້ທີ່ດິນລັດໄດ້ນໍາເອົາໃບຕາດິນລັດໄປຄໍ້າປະກັນນໍາທະນາຄານ,​ ຫຼັງຈາກຫັນເປັນໃບຕາດິນບຸກຄົນແລ້ວ ໄດ້ນໍາໄປຄໍ້າປະກັນກັບທະນາຄານ, ນອກນີ້ຍັງມີເກີດຈາກ ລູກຫຼານລັກເອົາໃບຕາດິນອອກຊື່ຂອງພໍ່-ແມ່ ປ່ຽນເປັນຊື່ຕົນເອງ ແລະ ເກີດຈາກ ກໍລະນີທີ່ມີການຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ພາຍຫຼັງສານຕັດສິນໃຫ້ລົບລ້າງໃບຕາດິນ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະມີການກວດກາຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກໃບຕາດິນແຕ່ລະຂັ້ນຢ່າງເປັນລະບົບ, ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາວຽກງານແນວຄິດ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃນການຄຸ້ມຄອງໃບຕາດິນ ແລະ ສໍານວນຕອນດິນ, ປະສານພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂການອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ, ພ້ອມທັງດໍາເນີນມາດຕະການເດັດຂາດຕາມກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ຫຼືມີເຈດຕະນາ ໃນການອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ, ຮີບຮ້ອນອອກໃບຕາດິນໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2025, ພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ ໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝໃນທົ່ວປະເທດໂດຍໄວ, ພ້ອມທັງປັບປຸງຂັ້ນຕອນການບໍລິການ ແລະ ສິ່ງອຸດຕັນຕ່າງໆທີ່ເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເພີ່ມມາດຕະການ, ວິທີການ ໃນການເຂົ້າເຖິງຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ສະດວກ ແລະ ໄວຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະສ້າງສູນບໍລິການທີ່ດິນຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ສາມາດໂອນທີ່ດິນ ຫຼືເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານທີ່ດິນໃຫ້ສໍາເລັດໄວຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງ​ທີ່​ມາ:https://www.laophattananews.com/archives/55378

0Shares

Join The Discussion

Compare listings

Compare