ການລົງທຶນໃນອະສັງຫາຈະມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍຫາກຮູ້ຈັກທິດທາງ

ຫຼາຍຄົນຈະຮູ້ຈັກ ແລະ ໄດ້ຍິນຄຳວ່າອະສັງຫາລິມະຊັບຈົນຄຸ້ນຫູ ແລະ ມີນັກລົງທຶນເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຮັ່ງມີດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈົກເງິນທຶນຕົນເອງອອກມາຈັກກີບງ່າຍໆພຽງແຕ່ເປັນນາຍໜ້າໃນການເຈລະຈາໃຫ້ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຕົກລົງເລື່ອງການຊື້ – ຂາຍກັນເອງເທົ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ສ່ວນແບ່ງເປັນຄ່ານາຍໜ້າແລ້ວ ( ຈະໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍຂຶ້ນກັບການຕົກລົງ ).
ການຕິດຕໍ່ ຫຼື ການຊື້ດິນມາເພື່ອຂາຍໃນເວລາທີ່ກໍານົດນັ້ນ ຟັງເບິ່ງອາດຈະງ່າຍສຳລັບນັກຂາຍມືອາຊີບແຕ່ຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍລົງມືຄິດງ່າຍແຕ່ເຮັດຍາກ ເຊິ່ງວັນນີ້ຈະນຳເອົາວິທີການເລືອກສະຖານທີ່ກ່ອນການລົງທຶນເຮັດຢ່າງໃດ? ເພື່ອໃຫ້ເລືອກໄດ້ສະຖານທີ່ໆເໝາະສົມ ແລະ ຂາຍໄດ້ໄວ.
ອະສັງຫາລິມະຊັບເບິ່ງລວມໆແລ້ວຄືວ່າງ່າຍແຕ່ເອົາເຂົ້າເລິກໆແລ້ວ ມີ ຄວາມສັບຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ໄດ້ຊອກຮຽນຮູ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນເງິນທຶນ, ຂັ້ນຕອນຂອງການຕໍ່ລອງ ແລະ ການເລືອກສະຖານທີ່ເພື່ອປຸກສ້າງພັດທະນາໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຈັບຈອງໂດຍໄວ ເຊິ່ງນັກອະສັງຫາໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດປັດໄຈສະພາບແວດລ້ອມ, ສິ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ແລະ ສະຖານທີ່ນັ້ນຕ້ອງແມ່ນນອນໃນແຜນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານນຳດ້ວຍ.ນັກທຸລະກິດຍິງທ່ານໜຶ່ງທີ່ມີປະສົບການຈາກການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບມາຫຼາຍປີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນອະສັງຫາລິມະຊັບໃນບ້ານເຮົາເລີ່ມກັບມາມີບັນຍາກາດອີກຄັ້ງ ສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນຈັດສັນຫຼາຍແຫ່ງ, ນັກລົງທຶນແຫ່ກັນໄປຈັບຈອງສະຖານທີ່ໃກ້ກັບເສັ້ນທາງໃຫຍ່ເຂົ້າ – ອອກຕົວເມືອງ ແລ້ວນຳມາບຸກເບີກຈັດສັນເພື່ອແບ່ງຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງຈາກການເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ສົ່ງຜົນໃຫ້ທຸລະກິດດ້ານທີ່ພັກອາໄສເລີ່ມມີການຂະຫຍັບຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປຕາມກົດເກນຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ. ແຕ່ທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບກໍ່ມີ ຄວາມສ່ຽງຫາກເລືອກສະຖານທີ່ຜິດພາດ ອາດເຮັດໃຫ້ທຶນທີ່ລົງໄປນັ້ນນອນຢູ່ດົນຍິ່ງມີເລື່ອງຂອງການກູ້ເງິນຈາກທະນາຄານເພື່ອມາຊື້ນັ້ນຍິ່ງກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານແທນທີ່ຈະໄດ້ສ່ວນເກີນຈາກການລົງທຶນກັບກາຍມາເປັນໜີ້ສິນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮ້ອນຮົນຫາເງິນມາທົດແທນ.
ຄວາມຈິງນັກທຸລະກິດອະສັງຫາທີ່ມີປະສົບການສູງຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເລື່ອງສະຖານທີ່ເປັນພິເສດ ເມື່ອຊື້ແລ້ວຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າຈະໄດ້ຂາຍໄວໃນລາຄາທີ່ຕົນເອງກຳນົດ, ສະຖານທີ່ໆນັກລົງທຶນມືອາຊີບໃຊ້ໃນການວິເຄາະປະກອບການຊື້ ຄືຕ້ອງເປັນສະຖານທີ່ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງນັ້ນໆ ທີ່ມີການກຳນົດທິດທາງທີ່ຊັດເຈນ, ສະຖານທີ່ເລືອກບໍ່ຄວນໃຫ້ໄກອອກໄປຈາກເສັ້ນທາງຫຼັກ 4 – 5 ກິໂລແມັດລົງມາ, ສ່ວນໃຫຍ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນມີໃຫ້ເລືອກເປັນຈໍານວນຫຼາຍປະເພດທັງແບ່ງຂາຍ, ອາຄານໃຫ້ ເຊົ່າ – ຊື້ ສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກປ້າຍຕິດປະກາດ, ຕາມໜ້າເພຈ ຊື້ – ຂາຍດິນຜ່ານທາງໂທລະສັບມືຖືໃນແຕ່ລະວັນ.ເມື່ອຖາມວ່າການລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນທີ່ເປັນຕະຫຼາດທຶນໄລຍະຍາວທ່ານໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ: ກະແສການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນບ້ານເຮົາຍັງມາບໍ່ແຮງປານໃດ ຖ້າທຽບໃສ່ຕະຫຼາດທຶນທີ່ເກີດກ່ອນໃນປະເທດໃກ້ຄຽງທີ່ມີການພັດທະນາມາດົນ, ປັດໄຈວິເຄາະຕະຫຼາດຫຸ້ນແມ່ນອາໄສພື້ນຖານຂອງຫຸ້ນທີ່ເຮົາຈະເຂົ້າໄປລົງທຶນເມື່ອມີລາຄາສູງແດ່ກໍ່ອາດຈະຂາຍອອກ ຫຼື ຫວັງຜົນຈາກເງິນປັນຜົນໃນແຕ່ລະປີ ຖ້າລາຄາຕ່ຳກວ່າເກນທີ່ກຳນົດກໍ່ຈະຂາຍອອກໃນເວລາອັນເໝາະສົມ. ທັງນີ້, ກໍ່ຂຶ້ນກັບວ່າເສັ້ນສະແດງກຣາບຟິກຈະຂຶ້ນສູງ ຫຼື ລົງຕ່ຳພຽງໃດນັ້ນກໍ່ຂຶ້ນກັບໄລຍະຂອງມັນ, ສ່ວນນັກລົງທຶນກໍ່ຕ້ອງຮູ້ວ່າຄວນຈະຊື້ ຫຼື ຂາຍໃນເວລາໃດນັ້ນຄືສັນຊາດຕະຍານຂອງນັກລົງທຶນ ແຕ່ສຳລັບການເລືອກອະສັງຫາລິມະຊັບແລ້ວມັນຄືກັບການເລືອກຄູ່ຄອງທີ່ຈະຢູ່ນຳເຮົາໄດ້ດົນນານຍິ່ງມີພະຍານຫຼັກຖານຄືລູກ ຍິ່ງຕ້ອງມີພາລະຫຼາຍຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ການເລືອກອະສັງຫາຈຶ່ງມີຫຼາຍອົງປະກອບໃຫ້ພິຈາລະນາຈະເຮັດແນວໃດ ເມື່ອຊື້ມາແລ້ວຈະໄດ້ສ່ວນຕ່າງໂດຍໄວໃນລາຄາທີ່ໜ້າພໍໃຈ ນັ້ນຄືເປົ້າໝາຍຂອງນັກທຸລະກິດອະສັງຫາແຕ່ລະທ່ານຫວັງຜົນ ນີ້ເປັນຂໍ້ຄິດເລັກໆໜ້ອຍໆທີ່ນຳມາຝາກສຳລັບທ່ານທີ່ກຳລັງຄິດຈະລົງທຶນໃນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບເພື່ອຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການປະກອບກ່ອນຕັດສິນໃຈເລືອກຊື້ສະຖານທີ່ເພື່ອການລົງທຶນໄລຍະຍາວ.ແຫຼ່ງທິ່ມາຈາກ: ເສດຖະກິດການຄ້າ

0Shares

Join The Discussion

Compare listings

Compare