ຢາກຊື້ທີ່ດິນກຽມຕົວແນວໃດ?

ການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບແມ່ນເຮັດໄດ້ຫຼາກຫຼາຍວິທີ ເພາະເປັນການເພີ່ມມູນຄ່າເງິນສົດໄດ້ດີກວ່າການນໍາໄປຝາກໃນທະນາຄານ, ແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສະບາຍໃນອະນາຄົດ.

ການລົງທຶນເລື່ອງທີ່ດິນກໍ່ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ການຊື້ກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເກັບໄວ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີແຕ່ເພີ່ມມູນຄ່າ ແລະ ຍັງສາມາດສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ມື້ນີ້ທາງທີມງານພວກເຮົາຈະມາແນະນໍາເລືອກລົງທຶນຊື້ກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແນວໃດໃຫ້ເພີ່ມມູນຄ່າໃນອະນາຄົດໄດ້ດີທີ່ສຸດ ເຊິ່ງກົນລະຍຸດນີ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບ ຄື: ຊື້ຮັກສາໄວ້ ( Buy and Hold ) ແລະ ແບ່ງເພື່ອສ້າງກໍາໄລ ( Divide and Profit ) ເຊິ່ງຄວນເລືອກໃຊ້ຕາມສະຖານະການແຕກຕ່າງກັນໄປ ດັ່ງນີ້:▶ ກົນລະຍຸດຊື້ຮັກສາໄວ້: ເປັນທີ່ນິຍົມຢ່າງແຜ່ຫຼາຍຄືການຊື້ືກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເກັບໄວ້ ເພື່ອລໍຖ້າເບິ່ງລາຄາຕະຫຼາດຂຶ້ນ ແລະ ລະຫວ່າງລໍຖ້ານັ້ນ ກໍ່ອາດຫາລາຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ປ່ອຍໃຫ້ເຊົ່າຂາຍເຄື່ອງ ຫຼື ປະກອບທຸລະກິດໄປນໍາ ເຊິ່ງກໍ່ສາມາດນໍາລາຍໄດ້ສ່ວນນີ້ມາເສຍພາສີທີ່ດິນລະຫວ່າງທີ່ລໍຖ້າຂາຍ. ກົນລະຍຸດຊື້ ແລະ ຖືເກັບໄວ້ ( ຮັກສາໄວ້ ) ເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ມີເງິນທຶນ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມໃນການລົງທຶນໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນມີການໃຊ້ປະໂຫຍດທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ ລາຄາສູງຂຶ້ນຕາມ ໂດຍກົນລະຍຸດນີ້ມີແນວທາງໃນການປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

 1. ຊື້ືທີ່ດິນໃຫ້ໄດ້ໃນລາຄາເທົ່າກັບລາຄາປະເມີນ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າລາຄາປະເມີນ.
 2. ຖືທີ່ດິນໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ.
 3. ເລືອກຊື້ສະເພາະທີ່ດິນທີ່ມີທ່າອ່ຽງວ່າໃນອະນາຄົດຈະມີການພັດທະນາ ຫຼື ເຂດຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ.

▶ ກົດລະຍຸດແບ່ງເພື່ອສ້າງກໍາໄລ: ຄືການຊື້ກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕອນໃຫຍ່ ແລະ ແບ່ງຂາຍເປັນຕອນຍ່ອຍໆເພື່ອສ້າງກໍາໄລ ເພາະການຊື້ຕອນໃຫຍ່ມັນຈະໄດ້ຄາລາຖືກກວ່າຕອນນ້ອຍຫຼາຍຕອນ ແລະ ລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍຈະມີກໍາລັງຊື້ກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕອນນ້ອຍຫຼາຍກວ່າຊື້ຕອນໃຫຍ່ບາດດຽວ; ກົນລະຍຸດດັ່ງກ່າວເໝາະສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ສາມາດລົງທຶນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໝູນວຽນເງິນທຶນເຊັ່ນເຈົ້າຂອງໂຄງການບ້ານຈັດສັນຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ ເພາະກົນລະຍຸດນີ້ຕ້ອງອາໄສເງິນທຶນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ປະສົບການໃນການພັດທະນາທີ່ດິນຢ່າງມືອາຊີບ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອນຂ້າງຍາກສໍາລັບຄົນທົ່ວໄປທີ່ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ສ່ວນແນວທາງປະຕິບັດສໍາລັບການຊື້ກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນມາແບ່ງເພື່ອກໍາໄລ ຄື: 1. ຊື້ທີ່ດິນວ່າງຕອນໃຫຍ່; 2. ແບ່ງອອກເປັນຕອນຍ່ອຍ; 3. ຂາຍຕອນຍ່ອຍອອກໄປເຄິ່ງໜຶ່ງ; 4. ຖືສ່ວນທີ່ເຫຼືອໄວ້ລໍຂາຍສ້າງກໍາໄລໃນອະນາຄົດ.ທີ່ດິນໃນເຂດທຸລະກິດໃນກາງເມືອງຈະມີລາຄາສູງຂຶ້ນທຸກປີ ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ນີ້ເປັນແຫຼ່ງເງິນ ເພາະມີຄວາມຕ້ອງການສູງໃນແງ່ການເຮັດທຸລະກິດການຄ້າ ເຊິ່ງໜ້າຊື້ໄວ້ລົງທຶນຖ້າຫາກມີທຶນພໍ ແຕ່ສໍາລັບກໍລະນີບຸກຄົນທໍາມະດາທົ່ວໄປ ການໄປຊື້ທີ່ສະຖານທີ່ສໍາຄັນໃຈກາງເມືອງເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກເຮັດໃຫ້ການຫັນໄປເບິ່ງທີ່ດິນແຖວຊານເມືອງທີ່ລາຄາຍັງບໍ່ສູງອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ເບິ່ງໃກ້ຄຽງກັບຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຊື້ກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຈັກຕອນຄວນຕ້ອງມີຂໍ້ມູນປະກອບການຕັດສິນໃຈຢ່າງທີ່ກ່າວກັນສະເໝີວ່າ: ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງແນວໃດ, ສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ ຖ້າບໍ່ມີການສຶກສາກໍ່ເໝືອນກັບການຫຼິ້ນພະນັນ ແລະ ການຊື້ນັ້ນໝາຍເຖິງການຕ້ອງນໍາເງິນກ້ອນຈໍານວນຫຼາຍໄປລົງທຶນເຊິ່ງບໍ່ຄວນສ່ຽງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນນໍາມາພິຈາລະນາກ່ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນຊື້ກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນມີດັ່ງນີ້:

 1. ຮູບຊົງຂອງທີ່ດິນຄວນເປັນຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ.
 2. ຕອນທີ່ດິນບໍ່ນ້ອຍເກີນໄປ.
 3. ຄວນມີການຄົມມະນາຄົມທີ່ດີ ແລະ ມີຖະໜົນເຂົ້າເຖິງໄດ້.
 4. ພື້ນທີ່ຄວນສູງກວ່າລະດັບຖະໜົນຍິ່ງສູງຍິ່ງດີ.
 5. ລັກສະນະດິນຄວນໃຊ້ເຮັດປະໂຫຍດ ເພາະປູກໄດ້ ແລະ ບໍ່ຕິດຂໍ້ຈໍາກັດທາງກົດໝາຍ.
 6. ມີລະບົບລະບາຍນໍ້າທີ່ດີ.
 7. ມີແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດຢູ່ໃກ້ໆ.
 8. ທິວທັດບໍລິເວນໃກ້ຄຽງສວຍງາມ.
 9. ບໍ່ມີມົນລະພາວະທາງກິ່ນ.
 10. ທີ່ດິນຢູ່ໃກ້ແຫຼ່ງນ້ຳ.
 11. ມີນໍ້າປະປາ ແລະ ໄຟຟ້າສະດວກສະບາຍ.
 12. ໃຫ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ລົດໄຟຟ້າ, ຕໍາຫຼວດ, ທ່າເຮືອ ແລະ ຮ້ານຄ້າເປັນຕົ້ນ.
 13. ຢູ່ໃຫ້ໄກໂຮງງານ ແລະ ສາງສິນຄ້າ.
 14. ມີເອກະສານສິດ ເຊັ່ນ: ໃບຕາດິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ມີພາລະຜູກພັນໃດໆ ເຊັ່ນ: ສິດການເຊົ່າ, ສິດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ພາລະຈໍາຍອມເປັນຕົ້ນ.
 15. ຢູ່ໃຫ້ໄກເສົາໄຟຟ້າແຮງສູງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນສຸຂະພາບ.
 16. ຢູ່ຫ່າງເສັ້ນທາງສະໜາມບິນ ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດມົນລະພາວະທາງສຽງ.
 17. ຢ່າເລືອກທີ່ດິນໃນໃຈກາງເມືອງທີ່ມີລາຄາສູງຫຼາຍເກີນໄປ.
 18. ບໍ່ເປັນທີ່ດິນໂດດດ່ຽວ, ຄວນມີເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວນເປັນເພື່ອນບ້ານທີ່ດີຈະໄດ້ບໍ່ມີບັນຫາໃນອະນາຄົດ.
 19. ກວດສອບເຊົ່າທີ່ດິນໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວທີ່ດິນທີ່ມີຄ່າເຊົ່າສູງມັກມີທ່າອ່ຽງວ່າມູນຄ່າຈະສູງຂຶ້ນທຸກປີ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກ: ເສດຖະກິດການຄ້າ

0Shares

Join The Discussion

Compare listings

Compare