8 ວິທີງ່າຍໆການຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ການລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບບໍ່ວ່າຈະເປັນທີ່ດິນ, ອາຄານ, ເຮືອນ, ສຳນັກງານ ແລະ ອື່ນໆ ນັບວ່າຍິ່ງມີນັກລົງທຶນທັງມີປະສົບການ ແລະ ມືໃໝ່ເຂົ້າມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ນັ້ນເປັນເພາະການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ເປັນກອບເປັນກໍາໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ເງິນລົງທຶນພຽງໜ້ອຍດຽວ, ຖ້າທ່ານຮຽນຮູ້ວິທີ ແລະ ເຕັກນິກໃນການລົງທຶນ. ການລົງທຶນອະສັງຫານັ້ນຖ້າເບິ່ງລົງໄປເລິກໆແລ້ວມີສາລະພັດ 108 ວິທີໃນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບອະສັງຫາ, ແຕ່ວັນນີ້ຈະສະຫຼຸບວິທີງ່າຍໆທີ່ຈະຮັ່ງມີດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບມາ 8 ວິທີ ຮັບຮອງວ່າທັງ 8 ວິທີນີ້ແມ່ນງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຄົນທີ່ມີໃຈຮັກການລົງທຶນແບບນີ້.1. ການລົງທຶນແບບປ່ອຍເຊົ່າລາຍເດືອນ: ເປັນຊ່ອງທາງການລົງທຶນຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ທຸກຄົນມັກ ເພາະໄດ້ເປັນເສືອນອນກິນ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບ ເຊັ່ນ: ເຮືອນ, ຄອນໂດ, ອາຄານ, ຫ້ອງເຊົ່າ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ນໍາມາປ່ອຍເຊົ່າເກັບລາຍໄດ້ທຸກເດືອນ ໂດຍໃຊ້ແຮງງານພຽງແຕ່ການບໍລິຫານບໍ່ເທົ່າໃດວັນຕໍ່ເດືອນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຫຼັກສໍາຄັນຂອງການລົງທຶນແບບປ່ອຍເຊົ່ານັ້ນຄື: ” ເຮັດໂປໂມຊັນ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ເຊົ່າ ” ລາຍໄດ້ຈາກການປ່ອຍເຊົ່າຂຶ້ນຢູ່ກັບຕົ້ນທຶນທີ່ລົງທຶນໄປເຊັ່ນ: ຖ້າໄດ້ຊັບມາໃນລາຄາທີ່ຖືກຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຈາກກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍທີ່ດີຍ່ອມໄດ້ຄ່າເຊົ່າດີ, ລາຍໄດ້ຕໍ່ເດືອນກໍ່ຍ່ອມສູງປະມານ 8% – 12%. ທັງນີ້, ກໍ່ບໍ່ຄວນຕ່ຳກວ່າດອກເບ້ຍເງິນກູ້ໃນກໍລະນີທີ່ກູ້ເງິນມາລົງທຶນ.

  1. ການລົງທຶນແບບຜິດເຊົ່າລາຍວັນ: ເດີມທີຄ່າເຊົ່າອະສັງຫາລິມະຊັບປະເພດເຮືອນ, ຄອນໂດ, ຫ້ອງເຊົ່າ, ອາພາດເມນ ມັກເກັບຄ່າເຊົ່າເປັນລາຍເດືອນແຕ່ກໍ່ມີກໍລະນີທີ່ເຮັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍຕົ້ນທຶນຫຼາຍເກີນໄປ ນັ້ນອາດມີຄວາມສ່ຽງແຕ່ກໍ່ໜ້າສົນໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍ ລວມທັງການຕົກແຕ່ງໃນລາຄາພໍປະມານແຕ່ກໍ່ອາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຜູ້ມາພັກເຊົາຢາກພັກຫຼາຍວັນເທົ່ານີ້ກໍ່ມີໂອກາດໄປໄດ້ໄກ.
  2. ການລົງທຶນແບບເກງກໍາໄລ: ນັບວ່າເປັນຊ່ອງທາງການລົງທຶນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນຂອງນັກລົງທຶນມືໃໝ່ ພຽງແຕ່ຊື້ໃບຈອງແລ້ວກໍ່ປ່ອຍຂາຍກໍ່ເຮັດກໍາໄລໄດ້ແລ້ວ ຟັງເບິ່ງອາດຈະງ່າຍແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງການລົງທຶນແບບເກງກໍາໄລນີ້ ກໍ່ມີເຕັກນິກທີ່ຄວນຮຽນຮູ້, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສ້າງລາຍໄດ້ດ້ວຍການເກງກໍາໄລຄື: ຕ້ອງຮຽນຮູ້ເລື່ອງເຮັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍ, ຕ້ອງເປັນກິດຈະກຳທີ່ມີສັກກະຍະພາບ, ໂຄງການທີ່ລົງທຶນຕ້ອງເປັນໂຄງການທີ່ມີຊື່ສຽງ, ມີປະສົບການ, ຕ້ອງຮຽນຮູ້ເລື່ອງວົງຮອບໃນການເຮັດກໍາໄລ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງຮູ້ໄລຍະຂອງລາຄາເຊັ່ນ: ໄລຍະກ່ອນນຳສະເໜີ ແລະ ຫຼັງນຳສະເໜີ 6 ເດືອນ 1 ປີ, ໄລຍະກໍ່ສ້າງ, ໄລຍະສ້າງແລ້ວ, ໄລຍະກ່ອນໂອນ ແລະ ໄລຍະຫຼັງໂອນເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ລະໄລຍະສາມາດເຮັດກໍາໄລໄດ້ແຕກຕ່າງກັນ. ທັງນີ້, ຂຶ້ນຢູ່ກັບ ຄວາມພໍໃຈຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນຜະລິດ ທີ່ສໍາຄັນຢ່າລົງທຶນຕາມຂ່າວກະແສ ຫຼື ຕາມໝູ່ເພື່ອນຕິດຫ້ອຍກັບກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍໄປນຳ.
  3. ການລົງທຶນແບບຈັບເສືອມືເປົ່າ ຫຼື ການເປັນນາຍໜ້ານັ້ນເອງ: ເປັນການລົງທຶນທີ່ເປັນຕົວເຊື່ອມໂຍງ ໂດຍການຫາຄົນຊື້ ແລະ ຄົນຂາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການກົງກັນໃຫ້ມາພົບກັນ ໂດຍຜ່ານຕົວເອງກໍ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ແລ້ວ ລາຍໄດ້ຈາກການເປັນນາຍໜ້າຢູ່ທີ່ 2% – 4% ຈາກລາຄາຂາຍ ແລະ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕົກລົງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາໄວ້ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ນາຍໜ້າຕ້ອງມີຄື: ຄວາມອົດທົນ, ຂະຫຍັນ, ມີທັກສະການເຈລະຈາ, ຮອບຮູ້ໃນເລື່ອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍທີ່ດີເປັນຕົ້ນ.

  1. ການລົງທຶນແບບສ້ອມແປງແລ້ວຂາຍ: ເປັນອີກໜຶ່ງວິທີສ້າງຄວາມຮັ່ງມີໄດ້ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼາຍຄົນເຄີຍເຮັດແບບນີ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວພຽງແຕ່ຢາກຊື້ເຮືອນເພື່ອຢູ່ເອງແລ້ວມາຕົກແຕ່ງສວຍງາມ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ມີຄົນມາສະເໜີລາຄາຂໍຊື້ຕໍ່ ເທົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດເຮັດກໍາໄລໄດ້ແລ້ວເຮົາເອີ້ນວ່າ: ຜະລິດການສ້ອມແປງສໍາລັບການລົງທຶນແບບສ້ອມແປງແລ້ວຂາຍ ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ກໍາໄລຫຼາຍທີ່ສຸດຄືການໄດ້ຊັບມາໃນລາຄາທີ່ຖືກທີ່ສຸດ ເຊິ່ງມີຫຼາຍຊ່ອງທາງເຊັ່ນການປະມູນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄືຊັບນັ້ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດີ, ພໍມີໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງ, ລາຄາຖືກກວ່າທ້ອງຕະຫຼາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງສະແຫວງຫາວັດຖຸອຸປະກອນໃຊ້ໃນການຕົກແຕ່ງຄືນໃໝ່ທີ່ດີ, ລາຄາຖືກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົ້ນທຶນທີ່ຖືກທີ່ສຸດພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຈາກຊັບນັ້ນໄດ້.
  2. ການລົງທຶນໂດຍເປັນຜູ້ປະກອບການ: ຫຼາຍຄົນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບມາໄດ້ລະດັບໜຶ່ງພໍຮູ້ຊ່ອງທາງກໍ່ຢາກທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການເອງ ເພາະຜົນຕອບແທນທີ່ໄດ້ສູງກວ່າ 80% – 100% ຈຶ່ງບໍ່ແປກທີ່ນັກລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການລົງທຶນເນື້ອທີ່ດິນຂະໜາດນ້ອຍ, ສ້າງອາຄານຂະໜາດໃຫຍ່ຂາຍ, ສ້າງຫ້ອງແຖວຂາຍເລີ່ມຈາກ 2 – 4 ຫ້ອງ ແລ້ວຂະຫຍາຍໄປໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ນັກລົງທຶນບາງຄົນສະຫຼາດກວ່ານັ້ນຄືການໃຊ້ເງິນຕົວເອງໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໂດຍການຕິດຕໍ່ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນທັງທີ່ຍັງບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນຊື້ທີ່ດິນເສຍພຽງຄ່າກໍ່ສ້າງ. ຈາກນັ້ນ, ຂາຍໄດ້ກໍ່ແບ່ງກໍາໄລກັນໄປກໍ່ນັບເປັນອີກວິທີໜຶ່ງໃນການສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ.
  3. ການລົງທຶນກັບກອງທຶນ: ເປັນອີກໜຶ່ງວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮັ່ງມີດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປວດຫົວກັບຄົນກອງທຶນລວມອະສັງຫາລິມະຊັບຄື: ກອງທຶນລວມປະເພດໜຶ່ງຜະລິດທີ່ຜູ້ຈັດການກອງທຶນຈະລະດົມເງິນທຶນຈາກເຮົາ ຫຼື ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ໂດຍການຂະຫຍາຍໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ນໍາເງິນທຶນທີ່ໄດ້ໄປລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ຫຼັກຊັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະສັງຫາລິມະຊັບ ຕາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດເຊັ່ນນໍາເງິນໄປລົງທຶນ.
  4. ການລົງທຶນກັບນັກລົງທຶນລາຍໃຫຍ່: ສໍາລັບຄົນທີ່ມີປະສົບການໃນການລົງທຶນ, ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ເກັ່ງໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ມີການສື່ສານທີ່ຮອບຮູ້, ຮູ້ຈັກນັກລົງທຶນຫຼາຍ, ເປັນຄົນມີຄວາມເຊື່ອຖື, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ເອົາປະສົບການແລກເງິນໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນເລີຍແມ່ນແຕ່ກີບດຽວ ນັບເປັນອີກໜຶ່ງວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດສ້າງເງິນໄດ້ແບບກ້າວກະໂດດ ພຽງແຕ່ນໍາຄວາມຄິດທີ່ມີສະເໜີຂາຍແຜນທຸລະກິດໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ທີ່ມີເງິນທຶນໄດ້, ແຕ່ຈະຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າແຜນໂຄງການນັ້ນໆຈະສ້າງຜົນຕອບແທນຢ່າງກຸ້ມຄ່າໃຫ້ນາຍທຶນ, ສິ່ງສໍາຄັນຄືຕ້ອງຮູ້ວິທີການຂຽນແຜນງົບການເງິນ ( NPV, IRR ), ມີປະສົບການໃນການລົງທຶນມາລະດັບໜຶ່ງ, ຮູ້ເລື່ອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ເລື່ອງອື່ນໆທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການເຮັດໂຄງການຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ແຜນນັ້ນໜ້າສົນໃຈຕໍ່ກຸ່ມນາຍທຶນ.
    ຈາກ 8 ວິທີການກ່າວມາສາມາດສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຈາກການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ສຳເລັດສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່, ການລົງທຶນອະສັງຫາຕ້ອງອາໄສຄວາມມັກກ່ອນເກີດມີການລົງທຶນຍັງເປັນທາງເລືອກໃນການລົງທຶນທີ່ຕົນເອງມັກແລ້ວບໍ່? ຖ້າຄໍາຕອບຄື ” ມັກ ” ອອກໄປປະຕິບັດເລີຍ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກ: ເສດຖະກິດການຄ້າ

0Shares

Join The Discussion

Compare listings

Compare