5ເລື່ອງທີ່ຄວນສຶກສາກ່ອນຈະລົງທຶນໃນອະສັງຫາ

ຜູ້ປະກອບການອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ຜູ້ຊື້ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບ 5 ຫຼັກການຕົ້ນຕໍຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບໃນການປະເມີນເພື່ອການຊື້ – ຂາຍ ຫຼື ບຸກເບີກໃຫ້ມີຜົນປະກອບການ ກໍ່ຄືສ່ວນຕ່າງທີ່ຫຼາຍກວ່າ. ສຳລັບນັກອະສັງຫາມືໃໝ່ທີ່ຈະເຂົ້າມາລອງເຮັດທຸລະກິດໃນຈຸດນີ້ຄວນສຶກສາໄວ້ເພື່ອເປັນອົງປະກອບໃນການຕັດສິນໃຈ. ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະເມີນລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບ, ອົງການສໍາລັບການເຮັດທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ( AREA ) ເວົ້າວ່າ:ນັກລົງທຶນກໍາລັງລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນໃນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ; ນັກລົງທຶນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະການລົງທຶນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ນັກລົງທຶນຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄຸນລັກສະນະຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກຄຸນສົມບັດອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການວາງແຜນ – ການລົງທຶນ ຫຼື ການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະສັບ ເຊັ່ນ: ອະສັງຫາລິມະຊັບຈະເປັນສະຖານທີ່ໆໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ອີງຕາມ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດນັ້ນ, ນັກລົງທຶນມືໃໝ່ຄວນສຶກສາການລົງທຶນ 5 ຫຼັກການກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ.

ລາຄາ: ຄຸນລັກສະນະພິເສດທີ່ໄດ້ກ່າວມາມີ 5 ລາຍການຕົ້ນຕໍຄື:ລາຄາຂອງຊັບສິນແຕກຕ່າງຈາກຊັບສິນທົ່ວໄປ, ລາຄາປົກກະຕິແລ້ວສູງກວ່າຜະລິດຕະພັນອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຢູ່ລອດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຢາ ຫຼື ສິນຄ້າອຸປະໂພກອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າສິນຄ້າຕົກແຕ່ງຂະໜາດນ້ອຍກໍ່ລາຄາແພງ, ແຕ່ລາຄາຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຄານ, ເຮືອນແຄມທາງ, ສູນການຄ້າກໍ່ຈະມີລາຄາທີ່ສູງກວ່າ.

ມີຄວາມຍືນຍົງ: ຊັບສິນນີ້ແມ່ນມີ ຄວາມຍືນຍາວ ແລະ ມູນຄ່າສູງ, ອາຍຸຂອງການກໍ່ສ້າງທາງດ້ານໂຄງສ້າງແມ່ນປະມານ 100 ປີ ແລະ ອາຍຸເສດຖະກິດອາດຈະມີຈໍາກັດ ໂດຍທົ່ວໄປມັນມີອາຍຸປະມານ 50 ປີ, ຖ້າຫາກມີຫຼາຍກວ່ານີ້ຈະມີການເສື່ອມໂຊມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ( Economic Obsolescence ). ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະທໍາລາຍຊັບສິນໃນການຊອກຫາວິທີໃໝ່ເພື່ອພັດທະນາ.

ຈຸດປ່ຽນດ້ານເສດຖະກິດ: ໃນກໍລະນີອະນາຄົດ ຫຼື ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບຈະດີ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນມັນຂຶ້ນກັບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ທິດທາງການບໍລິຫານປະເທດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອື່ນໆ. ມັນບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຊັບສິນຂອງຕົວມັນເອງວ່າຈະເປັນແນວໃດໃນປີຕໍ່ໄປ?, ມັນຈະຖືກກໍານົດໂດຍປັດໄຈເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິ່ງແມ່ນຕົວປ່ຽນແປງທີ່ກໍານົດສະພາບຂອງຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນພຽງພໍ.                                                     ລາຄາສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ສິ່ງຕໍ່ໄປທີ່ຈະພິຈາລະນາລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ: 30 ຫຼື 50 ປີຂຶ້ນໄປລາຄາຊັບສິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ໃນໄລຍະສັ້ນບາງຄັ້ງກໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິ່ງອາດຈະປະກອບມີການປ່ຽນແປງທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ພາຍຸທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລາຄາຢຸດເຊົາຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນການຢຸດພຽງຊົ່ວຄາວ

ສະຖານທີ່: ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ແທນທີ່ຈະເປັນບຸກຄົນຈາກເຂດອື່ນໆ, ການໂຄສະນາແມ່ນຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ກຳລັງຈະລົງທຶນທາງດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບກໍ່ລອງເອົາ 5 ຫຼັກການນີ້ໄປປະກອບໃນການພິຈາລະນາຊື້ – ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ບໍ່ແນ່ທ່ານອາດຈະເປັນອີກໜຶ່ງທ່ານທີ່ມີລາຍໄດ້ມະຫາສານຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບນີ້ກໍ່ເປັນໄດ້ ເພາະນັກອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ເກັ່ງລະດັບໂລກ ຫຼື ລິກາຊິງ ນັກອະສັງຫາລິມະຊັບຈາກປະເທດຈີນ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕິດອັນດັບຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດຂອງໂລກຫຼາຍປີຕິດຕໍ່ກັນທີ່ຮຽນບໍ່ຈົບມໍປາຍກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຮຽນຮູ້. ທັງນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ ລິກາຊິງ ຢືດໝັ້ນກໍ່ຄືການຮຽນຮູ້ ແລະ ໝັ່ນສຶກສາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາກາຍເປັນຄົນເກັ່ງ ແລະ ຮັ່ງມີຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກ: ເສດຖະກິດການຄ້າ

0Shares

Join The Discussion

Compare listings

Compare