ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສຳລັບຜູ້ທີ່ຄອບຄອງກໍາມະສິດທີ່ດິນຈຳນວນຫລາຍ

ໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019,ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນສະເໜີໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄອບຄອງກໍາມະສິດທີ່ດິນຈໍານວນຫລາຍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນຢ່າງ ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດເພື່ອເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ທັງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ.

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາເພື່ອຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ ໃໝ່ ຫລັງຈາກທີ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ນຳມາຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ຜ່ານມາແລ້ວ.

ທ່ານ ນາງ ບົວຄໍາ ທິບພະວົງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນມີຄວາມສັກສິດ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໄປແລ້ວ, ຜູ້ທີ່ມີຄອບຄອງກໍາມະສິດທີ່ດິນຈຳນວນຫລາຍຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ ໂດຍກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຄອບຄອງດິນແຕ່ລະປະເພດ; ຖ້າຜູ້ໃດຫາກຄອບຄອງໃນຈຳນວນທີ່ເກີນ ກໍ່ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ສົ່ງລັດຖະບານຄືນ, ໂດຍສະເພະ ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວພັນກັບຜູ້ທີ່ມີອໍານາດຕ່າງໆ ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງ ປະຊາຊົນຈະບໍ່ເຮັດນໍາ, ບໍ່ເຊື່ອຖື ແລະ ເສຍຄວາມສັດທາຕໍ່ລະບອບໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ, ເພາະໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ມີຫລາຍຄົນທີ່ໄປຈັບຈອງດິນໄວ້ຫລາຍຮ້ອຍເຮັກຕາແຕ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຖານະທາງການເງິນຊຶ່ງເຄີຍສ້າງພາບພົດໄວ້ບໍ່ດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຕ້ອງອັບປະໂຫຍດ, ຕ້ອງຢຸດເຊົາ ແລະ ຫັນມາເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນໃຫ້ເຂັ້ມງວດກ່ວາເກົ່າ; ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຕ້ອງຈິງໃຈແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບກໍາມະສິດທີ່ດິນທີ່ຕົນຄອບຄອງຢູ່ ຫລື ຖ້າມີຫລາຍເກີນໄປກໍ່ຕ້ອງສົ່ງຄືນໃຫ້ລັດຕາມກົດໝາຍແມ່ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ປັດຈຸບັນນີ້, ທຸກຢ່າງຕ້ອງແມ່ນເພື່ອປະຊາຊົນ, ຕ້ອງມີຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມເປັນເອກະພາບ; ຖ້າຈະເຮັດຄືໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ເພາະທຸກຢ່າງຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຈະແຈ້ງກ່ວາເກົ່າຫລາຍກ່ຽວກັບການຈັບຈອງດິນຂອງບຸກຄົນທີ່ມີຈຳນວນຫລາຍເຮັກຕາໂດຍບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ທ່ານ ນາງ ບົວຄໍາ ທິບພະວົງ ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກວດກາຄືນບັນຫາການຈັບຈອງທີ່ດິນ, ໂດຍສະເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດທີ່ໄປຈັບຈອງດິນໄວ້, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ແບ່ງປັນກັນເປັນຕອນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫລາຍເມື່ອໄດ້ເຫັນ. ຕໍ່ບັນຫານີ້, ດີແທ້ແມ່ນຂໍໃຫ້ກວດຄືນກ່ອນການປະກາດໃຊ້ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ສໍາລັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທີ່ນໍາມາຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປະກອບມີ 15 ພາກ 29 ໝວດ ແລະ 190 ມາດຕາ, ໂດຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.

ເນື້ອຂ່າວ: ບຸນຕຽງ​ ຈັນທະວົງ
ຖ່າຍພາບ: ຕາລີເຊຍ
ທີ່ມາຈາກ: Lao National Radio | ໂທລະໂຄ່ງ THOLAKHONG

0Shares

Join The Discussion

Compare listings

Compare