ສຳ​ມະ​ນາ ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ຄັ້ງ​ທີ່ 3

ສ້າງອາຊີບແບບສວນກະແສເສດຖະກິດ ຊຸດທີ 3 ເພື່ອກຽມພ້ອມລົງມືສ້າງອະສັງຫາ 2020 ທີ່ກຳລັງເດິນທາງມາ !

ສອນໂດຍ : ທ່ານ ຫຸ່ມພັນ ໄຊຍະລາດ
ປະສົບການກວ່າ 10 ປີໃນວົງການ ທຸລະກິດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ

? ວັນທີ 21 ທັນວາ 2019
? ທີ່ ໂຮງແຮມ ຈັນທະຜາສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

? ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 19 ທັນວາ 2019

-> ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຢາກເລິ່ມທຸລະກິດນາຍໜ້າອະສັງຫາແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເລິ່ມແບບໃດ ຄອສນີ້ມີຄໍາຕອບ
-> ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ສັບສົນ ແລະ ປະເຊີນກັບບັນຫາການເປັນໜ້ານາຍແບບໄຮ້ຈຸດໝາຍ ຄອສນີ້ມີຄໍາອະທິບາຍ
-> ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈການເຮັດການຕະຫຼາດ ຫຼື ຮູ້ຈັກທັກສະຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ ຄອສນີ້ມີຄໍາແນະນໍາ
-> ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ເລີ່ມທຸລະກິດໜ້ານາຍອະສັງຫາມາແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຫາຊັບມາຂາຍບໍ່ໄດ້ ຄອສນີ້ຊີ້ແນວທາງໃຫ້ເດິນຕໍ່
-> ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຍັງມີຄໍາຖາມ , ຍັງຂາດຂໍ້ມູນ ແລະ ຂາດຄົນຄູ່ຄິດ ຄອສນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄໍາປຶກສາແບບຕໍ່ເນື່ອງ
-> ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ອ່ານແນ້ວໂນ້ມການພັດທະນາດ້ານອະສັງຫາໃນອະນາຄົດບໍ່ທັນອອກ ຫຼື ຍັງລັງເລວ່າອະສັງຫາລິມະຊັບເພີ່ມຊ່ອງທາງເຮັດ ສ້າງລາຍຮັບ, ສ້າງອິດສະຫຼະພາບທາງເວລາ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບທາງການເງິນ ຄອສນີ້ເປີດເວທີຖາມ-ຕອບ ເພື່ອປົດລ໋ອກສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈທ່ານ.

 

? ປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຄອສນີ້:
-ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈພື້ນຖານການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0
-ວິທີຫາຊັບ ແລະ ການເຮັດການຕະຫຼາດຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ
ຮູ້ຈັກທັດສະ,ເຕັກນິກ ແລະ ວີທິປິດການຂາຍຂັ້ນສຸດຍອດ
-ການວິເຄາະຕະຫຼາດ, ປະເມີນເຈົ້າຂອງຊັບ ແລະ ກຸ່ມ​ລູກ​ຄ້າ​ເປົ້າ​ໝາຍ
ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ພັນທະມິດທຸລະກິດໃນວົງການະອະສັງຫາລິມະຊັບ
ຮຽນຈົບເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ທັນທີ ພ້ອມກັບສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບ/ສ Renstbuy

?ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ :
(1). ເຈົ້າຂອງນັກທຸລະກິດ
(2). ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ
(3). ຕົວແທນ ຫຼື ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ
(4). ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮຽນຮູ້ຂອງໂລກຂອງການສ້າງລາຍຮັບຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບ

☂️ ສໍາລັບຫຼັກສູດ ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ສ້າງອາຊີບແບບສວນກະແສເສດຖະກິດ ເນື້ອໃນຫຼັກສູດແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 6 ພາກທີ່ອັດແໜ້ນຄ້ວຍເນື້ອຫາ, ເຕັກນິກ,​ ວິທີການ ແລະ ຂໍ້ມູນອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈັນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ທີ່ມີການປັບປຸງໃໝ່ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົຊຸດທີ 3 ສະເພາະ ໂດຍປະກອບມີ:

?ພາກທີ 1: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອະສັງຫາ
1.1. ສະພາບອະສັງຫາລິມະຊັບໃນ ສປປ ລາວ
1.2. ແນວ​ໂນ້ມຕະຫຼາດອະສັງຫາ ແລະ ທຸລະກິດ​ນາຍ​ຫນ້າ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ໃນ 3 ປີ​ຂ້າງ​ຫນ້າ
1.3. ນີຍາມ ແລະ ອົງປະກອບຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ
1.4 . ຄວາມໝາຍຂອງ 4.0 (ຍຸກປະຕິບັດອຸດສະຫະກໍາໃນແຕ່ລະໄລຍະ)

?ພາກທີ 2: ທັກສະດ້ານວິຊາການ
2.1. ອົງ​ປະ​ກອບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ນາຍ​ໜ້າ​ອະ​ສັງ​ຫາ
2.2. 5 ຂັ້ນຕອນການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ
2.3.ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ 4 Es ສໍາລັບການຫາຊັບ
2.4.ຮູບແບບນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ
2.5.ກຸ່ມຜູ້ຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບປະເພດຕ່າງໆ
2.6.ກຸ່ມຜູ້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ
2.7.ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕະຫຼາດ
2.8.ສັນຍາຊື້, ຂາຍ ແລະ ເຊົ່າ
2.9.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງການຊອກຊັບທີ່ນາຍໜ້າຄວນຮູ້
2.10.ເຕັກນິກ ແລະ ວິທິການຊອກຊັບ (ຫຼື Listing)
2.11.ຕົນທຶນການເປັນນາຍໜ້າ
2.12.ຄວາມໝາຍຂອງດິນຕາບອດ
2.14.ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການໂອນກໍາມະສິດ
2.15.ແນະນໍາ Plateform ສໍາລັບຊື້, ຂາຍ,​ເຊົ່າ ແລະ ໂຄສະນາ
2.16.ແນະນໍາ Plateform ສໍາລັບຊື້, ຂາຍ,​ເຊົ່າ ແລະ ໂຄສະນາ
2.17.ຄົນຕ່າງປະເທດຄອຍຄອງຊັບສີນໃນ ສປປ ລາວໄດ້ບໍ່
2.18. ເອກະສານ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ນາຍໜ້າອະສັງຫາຄວາຮູ້

?ພາກທີ 3: ທັກຄວາມຮູ້ນອກຕໍາລາ
3.1.ທັກສະການຂາຍ Sale Skills
3.2.ທັກສະການຂາຍ Negotiation Skills
3.3.ທັກສະການເຂົ້າສັງຄົມ Social Skills
3.4.ທັກສະມະນຸດສໍາພັນ Interspersion Skills
3.5.ທັກສະຈູງໃຈ Persuasive Skills

?ພາກທີ 4: ອະສັງຫາແຫ່ງໂອກາດ
4.1. ຄວນລົງທຶນອະສັງຫາປະເພດໃດໃນສະພາບເສດຖິດໃນປັຈຸບັນ
4.2. ຈະ​ຂາຍ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ໃຫ້​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້ແນວ​ໃດ?
4.3.ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍສ້າງລາຍຮັບພາຍໃນ 3 ເດຶອນພາຍຫຼັງຮຽນຈົບຫຼັກສູດ “ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0”

?ພາກທີ 5: ພາກເພີ່ມເຕີມ – Tips & Ticks
5.1. 7 ອົງປະກອບສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາ
5. 2. ເຕັກນິກການເຂົ້າຫາເຈົ້າຂອງຊັບ
5.3.ເຕັກນິກການສໍາຫຼວດລາຄາຊັບສີນໃນທ້ອງຕະຫຼາດ
5.4.ການອ່ານໃຈເຂົ້າຂອງຊັບ
5.5. ແບບສອບຖາມ-ປະເມີນເຈົ້າຂອງ ຊັບສີນ
5.6. ແນະນໍາແບບຟອມ ສໍາລັບການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາ
5.6.ສູດການປ່ຽນດິນຫວ່າງໃຫ້ມີມູນຄ່າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ
5.7.ເຕັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ
5.8. ການນັດລູກຄ້າໄປເບິ່ງຊັບ (ມີແບບຟອມ)

?ຄ່າຝຶກອົບຮົບ 700,000 ກີບ ລວມ ອາຫານຫວ່າງ,​ ອາຫານທ່ຽງ , ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ
?ໃຫ້ຄໍາປືກສາຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານກຸ່ມ WhatApps ພ້ອມດຽວກັບສ້າງເປັນເຄື່ອຂາຍກຸ່ມອະສັງຫາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສະເພາະຊຸດທີ 3 )
?ຄູ່ມືການຂຽນແຜນທຸລະກິດດ້ວຍ Business Model Canvas ເຂົ້າໃຈ 9 ອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງການຂຽນແມ່ບົດແຜນທຸລະກິດ Business Model Canvas (BMC)
___

ສົນໃຈລົງທະບຽນ:
ໂທ: 856-020 5656 1694 (WhatApps) , 020 9899 5335
ມີຄໍາຖາມ (Inbox) : m.me/d2ncreatives
ອີເມລ :d2n.contact@gmail.com

0Shares

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Search
Other Features