ທະນາຄານພົງສະຫັວນ

ບ.ພະຂາວ , ມ. ໄຊທານີ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

About ທະນາຄານພົງສະຫັວນ

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ເປັນທະນາຄານເອກະຊົນແຫ່ງທຳອິດໃນປະເທດລາວ ທີ່ມີຄົນລາວເປັນເຈົ້າຂອງ ເຊິ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2007. ເປົ້າໝາຍຂອງການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານພົງສະຫວັນແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນທາງດ້ານທຶນຮອນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດຖະບານວາງອອກ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີລະບົບການບໍລິການດ້ານການເງິນ – ການທະນາຄານ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນດ້ານການບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກ ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ. ທະນາຄານໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບການເຮັດວຽກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ບັນດາລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ບໍລິສັດໃຫຍ່ໆລະດັບສາກົນ ດ້ວຍລະບົບ ISO 9001:2015.

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ທະນາຄານພົງສະຫວັນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວໃນການເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບມີຄວາມໝັ້ນຄົງ. ດ່ັງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທະນາຄານພົງສະຫວັນຍັງຖືໄດ້ວ່າເປັນທະນາຄານເອກະຊົນທີ່ນຳໜ້າໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີລະບົບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ການບໍລິຫານທະນາຄານພົງສະຫວັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍການນຳໃຊ້ລະບົບ ISO 9001:2015 ເຊິ່ງອອກໃຫ້ໂດຍ ບໍລິສັດ Transpacific Certifications Limited Company ໃນວັນທີ 03 ກຸມພາ 2018.
  • ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບັນດາສາຂາ, ສູນບໍລິການ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊິ່ງລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 40 ແຫ່ງ ທົ່ວປະເທດລາວ ແລະ ມີຫ້ອງການຕົວແທນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ, ປະເທດໄທ 1 ແຫ່ງ. ທະນາຄານພວກເຮົາເປັນທະນາຄານພຽງແຫ່ງດຽວທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ 7 ວັນ ຕໍ່ອາທິດ ແລະ 24 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ວັນ.
  • ນອກນັ້ນ, ບັນດາລູກຄ້າສາມາດນຳໃຊ້ຕູ້ເອທີເອັມໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ເຄື່ອງຮູດບັດຈາກຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ແລະ ມີການໃຫ້ການບໍລິການບັດ Visa, Master, JCB and UPI.
  • ການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການຝາກເງິນ, ການຖອນເງິນ, ການອອກໜັງສືຄຳ້ປະກັນ, ການໂອນເງິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສະກຸນເງິນກີບ, ບາດ, ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຢວນ.

ທະນາຄານພົງສະຫວັນຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນດີເດັ່ນຫຼາຍໆລາງວັນ ທີ່ສະແດງເຖິງຜົນງານຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ. ມັນເປັນຄວາມພູມໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍທິດຊີ້ນຳຂອງຜູ້ບໍລິຫານເພື່ອຍົກສູງການບໍລິການຂອງທະນາຄານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມພໍໃຈທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ບັນດາລູກຄ້າ.

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare
ຄົ້ນ​ຫາ
Price Range From To