ທະນາຄານເອັສທີ

ບ້ານ ອານຸ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

About ທະນາຄານເອັສທີ

ບໍລິສັ​ດ​ ເອັສທີ​ກຣຸບ​ ຈຳ​ກັ​ດ​ ແມ່ນກຸ່ມ​ບໍລິສັດ​​ໃຫຍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໜຶ່ງ​ທີ່ດໍາ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃນ​ຫຼາຍ​ຮູ​ບ​ແບບ ​ຊຶ່ງໄດ້​ຮັບການສ້າ​ງຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 1994. ​​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ແລະ​ບໍລິ​ຫານງານ​ໂດຍ ທ່ານ ​ສີທັດ ​ໄຊ​ສຸ​ລິ​ວົງ. ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ ເອັສທີ​ກຣຸບ ​ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນຫຼາຍ​ຮູບ​ແບ​ບທຸ​ລະ​ກິດ​ດ້​ວຍກັນ​ເຊັ່ນ: ທຸລະກິດການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ, ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ, ພະລັງ ງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ບໍ່ແຮ່, ອຸດສາຫະກຳຢາສູບ, ໄມ້, ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ກໍ່ສ້າງ, ໂຮງແຮມ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນ ບໍລິສັດຍັງໄດ້ເຮັດທຸລະກິດອະສັງຫາ​ລິມະຊັບ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງແນວຄິດ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ.
ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາແລະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທາງບໍລິສັດເອັສທີກຣຸບ ຍັງໄດ້ເລັງເຫັນ ຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານ ການທະນາຄານ, ດັ່ງນັ້ນທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 3/07/2009. ທະນາຄານ ເອັສທີ ໄດ້ມີແຜນການທີ່ຈະຂະຫຍາຍສາຂາຂອງທະນາຄານໃຫ້ໄດ້ທົ່ວທຸກແຂວງໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານການ ເງິນເຂົ້າເຖິງຊຸມ ຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ຊື່ເປັນພາສາລາວ: ທະນາຄານເອັສທີ(ທອທ) ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: ST Bank

ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຕັ້ງ ທະນາຄານເອັສທີ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການທາງການເງິນແກ່ມວນຊົນ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ເພື່ອລະດົມທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະໜອງທຶນຮອນ ໃຫ້ແກ່ທຸກໂຂງເຂດເສດຖະກິດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare