ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ ສາຂາ ສະຫັວນນະເຂດ

369 ຖະໜົນ ສີສະຫວ່າງວົງ, ໜ່ວຍ 27, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ

About ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ ສາຂາ ສະຫັວນນະເຂດ

ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) “ກຸງສີ” ໄດ້ເປີດປະຕູສູ່ຕະຫລາດ ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1994 ໂດຍ ເປີດສາຂາແຫ່ງທໍາອິດຂອງຕົນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫລັງຈາກນັ້ນ ຕໍ່ມາໃນປີ 2009 ກໍ່ໄດ້ເປີດສາຂາແຫ່ງທີ່ສອງ ຢູ່ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare