ທະນາຄານແຫ່ງຊາດຈີນ, ສາຂາວຽງຈັນ

ສູນການວຽງຈັນ, ຖະຫນົນ ຄູວຽງ, ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສປປ ລາວ.

About ທະນາຄານແຫ່ງຊາດຈີນ, ສາຂາວຽງຈັນ

Bank of China Vientiane Branch was established in 26 March 2015,approved by the China Banking Regulatory Commission, a subsidiary wholly and directly owned by Bank of China Head Office. Bank of China Vientiane Branch holds a universal banking business license, which can operate all kinds of banking products and services.

Vientiane Branch relied on Bank of China have fully oversea ability , Professional and diversification to legally operated business, Vientiane Branch provided personal and cooperation financial service, include: deposit, withdraw, loan, transferred, international settlement, trade and etc. Our customers were Lao, Chinese, foreigner, Chinese company, Lao company and two country have business contact Company.

Vientiane Branch relied on Bank of China international network, global service, and Local wisdom philosophy to make a good service to Lao and China trade investment.

According Bank of Lao PDR required, Vientiane Branch have to reveal 2015 External audit report and 2016 first quarter financial report to public:

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare
ຄົ້ນ​ຫາ
Price Range From To