ທະນາຄານກະສິກອນໄທ

ບ້ານຊຽງຍືນ ໜ່ວຍ12 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

About ທະນາຄານກະສິກອນໄທ

ທະນາຄານກະສິກອນໄທ (ຫຼື KBank) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1945 ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດທາງການເງິນທີ່
ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແລະ ມີຊື່ສຽງ ຂອງໄທທີ່ວາງຮາກຖານໃນພາກພື້ນນີ້ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ
ໄດ້ຖືເອົາການດຳເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດເປັນເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຫຼັກ ຍຸດທະສາດ ເອອີຊີ
ພລັດສ໌ (AEC Plus) ໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶ້ນເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງການເງິນແບບຄົບວົງຈອນຢ່າງເຕັມ
ຮູບແບບໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ(ເອອີຊີ) ບວກປະເທດຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ
ແລະ ເກົາຫຼີໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດອັນນີ້ KBank ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານອັນແຂງແກ່ນຢູ່
ໃນປະເທດຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນເຊິ່ງສາຂາຍ່ອຍໃນ ສປປ ລາວ ຈະເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ ຂອງ
ທະນາຄານໃນຖານະເປັນ ຊ່ອງທາງເຊື່ອມຕໍ່ຮອງຮັບຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເພື່ອກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕ
ແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare
ຄົ້ນ​ຫາ
Price Range From To