ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ

ໜ່ວຍ 14, ຖະໜົນສິງຫາ, ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

About ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ

ໃນທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ, ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດສູງທາງດ້ານວິຊາການຂອງກຸ່ມການເງິນອາຊຽນຍີ່ປຸ່ນມາຣູຮານ ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງແກ່ອຸດສາຫະກຳການທະນາຄານອາຊຽນ. ພວກເຮົາຈະເຮັດສຳເລັດສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ໂດຍການສະໜອງມາດຕະຖານການບໍ ລິການລູກຄ້າແບບສູງສຸດຈົນເຖິງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳ ໃໝ່ທີ່ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານ, ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍການທະນາຄານລະດັບພູມີພາກທີ່ມີຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການດຳເນີນງານເຕັມທີ່, ມີລັກສະນະແຂ່ງຂັນໄດ້ຊື່ງສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງທ່ານໃນພູມີພາກອາຊຽນ ແລະ ເກີນກວ່ານັ້ນ.

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare