ທະນາຄານພາບລິກ

ເລກທີ 100/1-4 ຖະໜົນ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຕູ້ໄປສະນີ 6614 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

About ທະນາຄານພາບລິກ

ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບວຽກງານໃນການສ້າງຜົນຕອບແທນສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນ, ອັດຕາສ່ວນທີ່ລົງທຶນຕ່ຳແຕ່ໄດ້ຜົນກຳໄລທີ່ສູງ ແລະ ຄຸນນະພາບຊັບສິນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນກຸ່ມທະນາຄານໃນປະເທດມາເລເຊຍ.

ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966 ໂດຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ປະທານ Tan Sri Dato’ Sri Dr. Teh Hong Piow ທະນາຄານພາບລິກໄດ້ເຂົ້າສູ່ປີທີ 50 ໃນການໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2016. ປັດຈຸບັນ ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກແມ່ນກຸ່ມທະນາຄານເອກະຊົນທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 3 ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ, ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນຕະຫລາດຫຼັກຊັບຂອງປະເທດມາເລເຊຍໃນປີ 1967 ແລະ ມີຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າກວ່າ 363.76 ຕື້ລິງກິດ (7,97ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ) ໃນທ້າຍປີ 2015. ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກແມ່ນມີສ່ວນແບ່ງຄອງຕະຫລາດເຖິງ 71.90 ຕື້ລິງກິດ ໃນທ້າຍປີ 2015. ກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 5 ທົດສະວັດຜ່ານມາ. ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກໄດ້ຈ້າງພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ18,000ຄົນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 9 ລ້ານກວ່າຄົນໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ.

ປະຈຸບັນ ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກໄດ້ມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ຄົບວົງຈອນ ລວມເຖິງການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ແກ່ທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ, ທະນາຄານເອກະຊົນ, ທະນາຄານອິດສະລາມ, ທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນທຸລະກິດ, ນາຍໜ້າຄ້າຫລັກຊັບ, ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ການຂາຍ ແລະ ການບໍລິຫານກອງທຶນ, ຜະລິດຕະພັນປະກັນຊີວິດ ແລະ ປະກັນທົ່ວໄປ, ຍຸດທະສາດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດພາບລິກຍັງຄົງສຸມໃສ່ການເຕີບໂຕທາງອິນເຕີເນັດໃນທຸລະກິດທະນາຄານລາຍຍ່ອຍ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ບໍລິໂພກຄ້າຍ່ອຍ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ(SMEs), ໃນຖານະເປັນໜື່ງໃນບັນດາທະນາຄານຊັ້ນນຳໃນປະເທດມາເລເຊຍ, ບໍລິສັດໄດ້ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັກສາຄວາມຍືນຍົງຂອງທຸລະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະຄອງຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳທາງດ້ານການທະນາຄານ.

ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີເດັ່ນທະນາຄານພາບລິກຈະເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຜ່ານທາງເຄືອຂ່າຍສາຂາທີ່ກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວ 259 ແຫ່ງ ແລະ ປ່ອງບໍລິການຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 2,000 ແຫ່ງໃນປະເທດມາເລເຊຍ ນອກເໜືອຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດໃນປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລ້ວກຸ່ມບໍລິສັດຍັງມີເຄື່ອຂ່າຍສາຂາໃນພູມມິພາກທີ່ມີເຄື່ອຄ່າຍ ກວ່າ 83 ສາຂາໃນຮ່ອງກົງ, 3 ສາຂາໃນປະເທດຈີນ, 28 ສາຂາໃນປະເທດກຳປູເຈັຍ, 7 ສາຂາໃນປະເທດຫວຽດນາມ, 4 ສາຂາໃນປະເທດລາວ ແລະ 3 ສາຂາໃນປະເທດສີລັງກາ.

ດ້ວຍຊື່ສຽງຈາກຜົນການດຳເນີນງານທາງດ້ານການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນທາງດ້ານການເງິນທີ່ດີຈາກໜ່ວຍງານຈັດອັນດັບການຍອມຮັບຈາກອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ Stand & Poor’s reaffirmed ໄດ້ຢືນ​ຢັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື A ໄລຍະຍາວຂອງທະນາຄານໃນປະເທດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຄູ່ສັນຍາໄລຍະສັ້ນ A-2 ທີ່ມີແນວໂນ້ມມີຄວາມໜັ້ນຄົງ. ບໍລິສັດນັກລົງທຶນ Moody’S ໄດ້ຢືນຢັນຄືນອັດຕາເງິນຝາກໄລຍະຍາວຂອງທະນາຄານພາບລິກແມ່ນ A3 ແລະອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກໄລຍະສັ້ນ P-2 ທີ່ມີແນວໂນ້ມຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືພາຍໃນປະເທດໄລຍະສັ້ນຂອງປະເທດມາເລເຊຍໄດ້ຢືນຢັນຄືນການຈັດອັນດັບທີ່ຍາວນານຂອງທະນາຄານ AAA, ອັດຕາທີ່ສູງທີ່ສຸດໂດຍອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ P1 ທີ່ມີແນວໂນ້ມຄວາມໝັ້ນຄົງ.

ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ແບ່ງແຍກທາງການເງິນຂອງທະນາຄານເພື່ອການບໍລິຫານຈັດກັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມດີເດັ່ນທາງດ້ານປະສິດທິພາບຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດໃນປີ 2015. ທະນາຄານພາບລິກໄດ້ຮັບນາມມະຍົດວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ແຂງແກ່ງທີ່ສຸດໃນປະເທດມາເລເຊຍໂດຍໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບເປັນທະນາຄານທີ່ແຂງແກ່ງທີ່ສຸດ 500 ທະນາຄານໃນອາຊີ, ກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ຮັບລາງວັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດຫຼາຍລາງວັນ ແລະ ຄວາມເປັນເລີດດ້ານການບໍລິຫານຈາກສຳນັກພິມລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບສາກົນ, ກຸ່ມບໍລິສັດຈະບໍ່ພັດ​ທະ​ນາພຽງເທົ່ານີ້ ແຕ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມສຳເລັດໃນວຽກງານໃຫ້ດີເລີດກວ່າເກົ່າ.

ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນດຽວກັບຊຸມຊົນແລະສັງຄົມ. ໂດຍຜ່ານການລິເລີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ, ກຸ່ມບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ, ການເພີ່ມທະວີການຕະຫຼາດ, ການສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກແລະການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ. ການລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຸ່ມໃນໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ, ການຈ້າງງານນັກສຶກສາຈົບ​ໃໝ່, ການພັດທະນາດ້ານວິຊາຊີບ, ການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ທຸກຍາກ. ກຸ່ມບໍລິສັດຈະສືບຕໍ່ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຊຸມຊົນ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໃຫ້ດີກວ່າ.

ທະນາຄານພາບລິກລາວໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການໃນວັນທີ 18 ເດືອນທັນວາ ປີ1995. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທະນາຄານພາບລິກມີ 4 ສາຂາໃນປະເທດລາວ ໃນນັ້ນມີ 2 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີ 1 ສາຂາໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອີກ 1 ສາຂາທີ່ເມືອງປາກເຊ.

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare
ຄົ້ນ​ຫາ
Price Range From To