Price Range: From to

Compare Listings

ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສຳລັບຜູ້ທີ່ຄອບຄອງກໍາມະສິດທີ່ດິນຈຳນວນຫລາຍ

ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສຳລັບຜູ້ທີ່ຄອບຄອງກໍາມະສິດທີ່ດິນຈຳນວນຫລາຍ

ໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019,ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນສະເໜີໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄອບຄອງກໍາມະສິດທີ່ດິນຈໍານວນຫລາຍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນຢ່າງ ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດເພື່ອເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ທັງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາເພື່ອຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ ໃໝ່ ຫລັງຈາກທີ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ນຳມາຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ຜ່ານມາແລ້ວ. ທ່ານ ນາງ ບົວຄໍາ ທິບພະວົງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນມີຄວາມສັກສິດ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໄປແລ້ວ, ຜູ້ທີ່ມີຄອບຄອງກໍາມະສິດທີ່ດິນຈຳນວນຫລາຍຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ ໂດຍກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຄອບຄອງດິນແຕ່ລະປະເພດ; ຖ້າຜູ້ໃດຫາກຄອບຄອງໃນຈຳນວນທີ່ເກີນ ກໍ່ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ສົ່ງລັດຖະບານຄືນ, ໂດຍສະເພະ ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວພັນກັບຜູ້ທີ່ມີອໍານາດຕ່າງໆ ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງ ປະຊາຊົນຈະບໍ່ເຮັດນໍາ, ບໍ່ເຊື່ອຖື ແລະ ເສຍຄວາມສັດທາຕໍ່ລະບອບໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ, ເພາະໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ມີຫລາຍຄົນທີ່ໄປຈັບຈອງດິນໄວ້ຫລາຍຮ້ອຍເຮັກຕາແຕ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຖານະທາງການເງິນຊຶ່ງເຄີຍສ້າງພາບພົດໄວ້ບໍ່ດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຕ້ອງອັບປະໂຫຍດ, ຕ້ອງຢຸດເຊົາ ແລະ […]

0Shares
ບົດສັງລວມຫຍໍ້ການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ: ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃນໜຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ

ບົດສັງລວມຫຍໍ້ການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ: ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃນໜຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ

ໂດຍ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ນະໂຍບາຍການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ (TLIC) ແມ່ນແນໃສ່ຫັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດມາເປັນເງິນ: ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ ອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍຂອງພາກລັດ ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພາຍຫຼັງ 10 ປີຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ການວິເຄາະນະໂຍບາຍຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນໃນທາງທິດສະດີ ແລະ ໃນທາງປະຕິບັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນການປະເມີນຜົນປະຕິບັດ ແລະ ຜົນກະທົບຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີລັກສະນະສະລັບຊັບຊ້ອນອັນເນື່ອງ ຈາກການຂາດຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ. ເຖິງວ່ານະໂຍບາຍຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນຍັງຈະຕ້ອງຄົງຢູ່, ມັນຈະຕ້ອງມີການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊີ້ນໍາວິທີການປະຕິຮູບເພື່ອ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງພາກລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ   ດາວ​ໂຫລດ​ເອ​ກະ​ສານ ລະ​ອຽດ ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ   ພາ​ສາ​ລາວ ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ແຫລ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ https://laolandinfo.org/  

0Shares
ຍ້ອນພະນັກງານຊຸກເຊື່ອງເອກະສານທີ່ດິນ​ການອອກໃບຕາດິນຈື່ງຊັກຊ້າ

ຍ້ອນພະນັກງານຊຸກເຊື່ອງເອກະສານທີ່ດິນ​ການອອກໃບຕາດິນຈື່ງຊັກຊ້າ

ສ່ວນບັນຫາສຳນວນຕອນດິນເສຍ ແມ່ນຍ້ອນການເກັບມ້ຽນບໍ່ດີ ແລະ ໄດ້ກວດເຫັນຈຳນວນໜຶ່ງແລ້ວ. ການແກ້ໄຂບັນຫາຈະດີຂຶ້ນນັບແຕ່ເດືອນສິງຫານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ເພາະພວມມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຮວມທັງຈະແກ້ໄຂອາສາສະໝັກ. ກ່ຽວກັບບັນຫາຫາງສຽງສັງຄົມທີ່ວ່າ ຈ່າຍເງິນໄປແລ້ວຫຼາຍປີແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃບຕາດິນ ຕໍ່ບັນຫານີ້ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍອມຮັບວ່າເປັນຄວາມຈິງ ຍ້ອນພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບມີການຊຸກເຊື່ອງເອກະສານທີ່ດິນໄວ້ ແລະ ເອົາເງິນປະຊາຊົນໄປໃຊ້ສ່ວນຕົວ. ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ສິງຫາ 2019 ນີ້ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຂ່າວ: ວັນຄຳ | News https://fangkhao99laos.com

0Shares
ຫົວໜ້າ ພຊສ ວາງ 12 ມາດຕະການ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນ ພ້ອມເດັດຂາດຕໍ່ພະນັກງານທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ

ຫົວໜ້າ ພຊສ ວາງ 12 ມາດຕະການ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນ ພ້ອມເດັດຂາດຕໍ່ພະນັກງານທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ

                       ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພຊສ ນວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍສະແມ່ນບັນຫາທີ່ດິນ, ການອອກໃບຕາດິນຊັກຊ້າ, ຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີລະສະນະບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາປະຊາຊົນ ຊຸດທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີບົດລາຍງານ ພ້ອມສະເໜີ 12 ມາດຕະການມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າດັ່ງນີ້: ຈະເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງນຳພາແນວຄິດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍລະບຽບການ, ເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ແລະ ຈັນຍາບັນໃຫ້ພະນັກງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ຈະເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກການບໍລິການກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດິນໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໃນນັ້ນແມ່ນການຍົກລະດັບປັບປຸງການບໍລິການປະຕູດຽວວຽກງານທີ່ດິນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝຕາມຂໍ້ແຂ່ງຂັນ, ເຮັດໃຫ້ດີເຮັດໃຫ້ໄວ, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ຖືກກົດໝາຍ, ພິເສດ [...]
0Shares
ອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ ເກີດຈາກວິຊາການ ແລະເຈົ້າຂອງດິນເອງ

ອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ ເກີດຈາກວິຊາການ ແລະເຈົ້າຂອງດິນເອງ

ທີ່ດິນຖືເປັນຊັບສິນທີ່ມີຄ່າ ແລະເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍໃນສັງຄົມລາວ ສະນັ້ນຈິ່ງມັກມີກໍລະນີສວຍໂອກາດເກີດຂຶ້ນທີ່ກ່ຽວພັນກັບທີ່ດິນເປັນຕົ້ນບັນຫາໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ, ເລື່ອງນີ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍອມຮັບຕົ້ນເຫດຫຼັກຂອງບັນຫາພະນັກງານວິຊາການມີສ່ວນຮ່ວມກັບເຈົ້າຂອງດິນຈຳນວນໜຶ່ງ. ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງສາເຫດການອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາປະຊາຊົນ ຊຸດທີ 1 ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 24-26 ກໍລະກົດ 2019 ດັ່ງນີ້:

0Shares
5 ເຄັດລັບວິທີຂາຍເຮືອນສຸດຄຸ້ມ

5 ເຄັດລັບວິທີຂາຍເຮືອນສຸດຄຸ້ມ

        ສຳລັບນັກລົງທຶນອະສັງຫາໃໝ່ ທີ່ຕ້ອງການຊື້ເຮືອນເພື່ອເກງກຳໄລໄວ້ປ່ອຍໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ຂາຍຕໍ່ ຫາກຍັງບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນແບບໃດ? ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມານຳສະເໜີເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຂາຍເຮືອນໄດ້ກຳໄລງາມ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ທ່ານນຳເອົາໄປປະຕິບັດດັ່ງນີ້: 1.ຈຸດທີ່ຕັ້ງມີໄຊໄປກວ່າເຄິ່ງ: ບໍ່ວ່າຈະຊື້ເຮືອນເພື່ອຢູ່ອາໄສ ຫຼື ເພື່ອລົງທຶນ ຈຸດທີ່ຕັ້ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນ, ຫາກວ່າໄດ້ສະຖານທີ່ເປັນເຂດແອອັດ, ວິວບໍ່ງາມແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ເອງ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ເຊົ່າ ຜູ້ອາໄສກໍ່ອາດຈະອຶດອັດທີ່ຕ້ອງຢູ່ເຮືອນສະພາບແບບນີ້ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເລືອກກໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງຈຸດທີ່ຕັ້ງຖືວ່າສຳຄັນຫຼາຍ. 2. ຊື້ໃຫ້ເຊົ່າກ່ອນຂາຍຂາດ: ໃນສະໄໝທີ່ກໍາລັງຮ້ອນແຮງດ້ວຍຄອນໂດ ນັກທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຊອກຫາຊື້ ເພື່ອປ່ອຍເຊົ່າ ແລະ ຂາຍຕໍ່ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ແຕ່ຄວນຊື້ໄວ້ເກີນ 5 ປີ ແລ້ວປ່ອຍເຊົ່າໄວ້ກ່ອນ ເພາະຈະໄດ້ລາຄາດີ ແລະ ກໍາໄລງາມກວ່າຊື້ມາແລ້ວຂາຍຂາດໃນຄັ້ງທໍາອິດ, ບາງເທື່ອຜູ້ທີ່ເຊົ່າອາດຈະເປັນຜູ້ຊື້ເອງ ເພາະເຂົາຈະເກີດຄວາມຜູກພັນກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຈົນຕັດສິນໃຈຊື້ໃນທີ່ສຸດ. 3. ກຽມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທາງການເງິນໃຫ້ພ້ອມ: ການສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບທະນາຄານຍິ່ງດີ ເພາະເວລາພົບເຫັນສະຖານທີ່ຖືກໃຈ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງດີຈະໄດ້ຕັດສິນໃຈຊື້ງ່າຍ ຖ້າຫາກເລັງໄວ້ດີ, ວິເຄາະໄດ້ຖືກແຕ່ການເງິນບໍ່ພ້ອມ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ເສຍໄປຖືກປະຕິເສດຈາກທະນາຄານ ຝັນກໍ່ສະຫຼາຍກາງອາກາດໄດ້ເລີຍ. 4. ສໍາຫຼວດລາຄາຊື້ – ຂາຍຫຼາຍໆແຫ່ງ: ເພື່ອຫຼຸດ ຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນ, ການສໍາຫຼວດຫຼາຍໆແຫ່ງແລ້ວມາປຽບທຽບກັນດີທີ່ສຸດ ເພື່ອປ້ອງກັນວ່າເຮົາຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ສູງເກີນໄປ [...]
0Shares
20 ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ອນການປຸກສ້າງເຮືອນ

20 ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ອນການປຸກສ້າງເຮືອນ

ເຮືອນ ເປັນຄໍາທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າທີ່ຢູ່ອາໄສສໍາລັບຄົນສ່ວນໃຫຍ່, ແຕ່ມັນໝາຍເຖິງຄວາມຝັນ ແລະ ຊີວິດທັງຊີວິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະສ້າງເຮືອນຂອງເຮົາຈັກຫຼັງກໍ່ຄວນຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວເອງ ລວມເຖິງສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮືອນຂອງເຮົາເປັນຄືກັບທີ່ພັກກາຍ ແລະ ທີ່ພັກໃຈໃນຍາມທີ່ເຮົາພັກຈາກຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງການເຮັດວຽກປະຈໍາວັນຢ່າງແທ້ຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາສະເໜີຂໍ້ຄິດໃຫ້ແກ່ຄົນຢາກມີເຮືອນທຸກຄົນທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ເຮືອນຂອງພວກເຮົາອອກມາຄືດັ່ງທີ່ຝັນໄວ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຕອບໂຈດທຸກເລື່ອງໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍສະຫຼຸບອອກມາແບບຫຼັກ 20 ຂໍ້ ດ້ວຍກັັນດັ່ງນີ້: 1. ສະຖານທີ່ຕັ້ງເຮືອນ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງສະຖານທີ່ຕັ້ງນັ້ນເປັນຄວາມສໍາຄັນອັນດັບທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຄິດກ່ອນຈະປຸກເຮືອນ ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຄິດເຖິງການເດີນທາງລະຫວ່າງເຮືອນໄປຫາບ່ອນເຮັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ, ຕະຫຼາດ, ສູນການຄ້າ, ຄິວລົດ, ລາຄາທີ່ດິນ. ລວມເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງບໍລິເວນຢູ່ທີ່ຕ້ອງບໍ່ປ່ຽວຈົນເກີນໄປ ໃນເວລາກາງຄືນອີກ ແລະ ຢ່າຄາດຫວັງກັບໂຄງການຕ່າງໆທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່, ບໍລິເວນນັ້ນຈະມີລົດທາງສາຍໃໝ່ໆຜ່ານ, ທາງດ່ວນ ເພາະພວກເຮົາບໍ່ອາດຮັບຮອງໄດ້ວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນຕອນໃດ, ຄວນເລືອກຈາກສະພາບປັດຈຸບັນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຈະດີກວ່າ. 2. ຈະຖົມດິນສູງປານໃດດີ: ອັນນີ້ເປັນຄໍາຖາມທີ່ນິຍົມກ່ອນການປຸກເຮືອນ, ບາງຄົນບອກ 50 ຊັງຕີແມັດ, ບາງຄົນກໍ່ວ່າ 30 ຊັງຕີແມັດ ທີ່ຈິງມັນຄວນຖົມປານໃດ? ຄໍາຕອບຂອງເລື່ອງນີ້ກໍ່ແລ້ວແຕ່ຄວາມມັກບໍ່ມີກໍານົດທີ່ແນ່ນອນ ພຽງແຕ່ມັນຈະຕ້ອງສູງກວ່າລະດັບຖະໜົນຄອນກຣີດ ຫຼື ສູງກວ່າປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດກໍ່ພຽງພໍ […]

0Shares
5ເລື່ອງທີ່ຄວນສຶກສາກ່ອນຈະລົງທຶນໃນອະສັງຫາ

5ເລື່ອງທີ່ຄວນສຶກສາກ່ອນຈະລົງທຶນໃນອະສັງຫາ

ຜູ້ປະກອບການອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ຜູ້ຊື້ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບ 5 ຫຼັກການຕົ້ນຕໍຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບໃນການປະເມີນເພື່ອການຊື້ – ຂາຍ ຫຼື ບຸກເບີກໃຫ້ມີຜົນປະກອບການ ກໍ່ຄືສ່ວນຕ່າງທີ່ຫຼາຍກວ່າ. ສຳລັບນັກອະສັງຫາມືໃໝ່ທີ່ຈະເຂົ້າມາລອງເຮັດທຸລະກິດໃນຈຸດນີ້ຄວນສຶກສາໄວ້ເພື່ອເປັນອົງປະກອບໃນການຕັດສິນໃຈ. ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະເມີນລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບ, ອົງການສໍາລັບການເຮັດທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ( AREA ) ເວົ້າວ່າ:ນັກລົງທຶນກໍາລັງລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນໃນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ; ນັກລົງທຶນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະການລົງທຶນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ນັກລົງທຶນຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄຸນລັກສະນະຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກຄຸນສົມບັດອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການວາງແຜນ – ການລົງທຶນ ຫຼື ການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະສັບ ເຊັ່ນ: ອະສັງຫາລິມະຊັບຈະເປັນສະຖານທີ່ໆໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ອີງຕາມ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດນັ້ນ, ນັກລົງທຶນມືໃໝ່ຄວນສຶກສາການລົງທຶນ 5 ຫຼັກການກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ. ລາຄາ: ຄຸນລັກສະນະພິເສດທີ່ໄດ້ກ່າວມາມີ 5 ລາຍການຕົ້ນຕໍຄື:ລາຄາຂອງຊັບສິນແຕກຕ່າງຈາກຊັບສິນທົ່ວໄປ, ລາຄາປົກກະຕິແລ້ວສູງກວ່າຜະລິດຕະພັນອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຢູ່ລອດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຢາ ຫຼື ສິນຄ້າອຸປະໂພກອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າສິນຄ້າຕົກແຕ່ງຂະໜາດນ້ອຍກໍ່ລາຄາແພງ, ແຕ່ລາຄາຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຄານ, ເຮືອນແຄມທາງ, ສູນການຄ້າກໍ່ຈະມີລາຄາທີ່ສູງກວ່າ. ມີຄວາມຍືນຍົງ: ຊັບສິນນີ້ແມ່ນມີ ຄວາມຍືນຍາວ ແລະ ມູນຄ່າສູງ, ອາຍຸຂອງການກໍ່ສ້າງທາງດ້ານໂຄງສ້າງແມ່ນປະມານ [...]
0Shares
ບໍລິສັດ AVS – House ອະສັງຫາລິມະຊັບ ເຂົ້າສ້າງເຮືອນຈັດສັນ ໃຈກາງເມືອງເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໃຫ້ລູກຄ້າ

ບໍລິສັດ AVS – House ອະສັງຫາລິມະຊັບ ເຂົ້າສ້າງເຮືອນຈັດສັນ ໃຈກາງເມືອງເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໃຫ້ລູກຄ້າ

ປັດຈຸບັນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບໃນ ສປປ ລາວ ຖືວ່າມາແຮງ, ມີນັກທຸລະກິດຫຼາຍຄົນຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈລົງທຶນດ້ານນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນສະແດງອອກມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ເຮືອນຈັດສັນ, ອາພາດເມັນ, ຫ້ອງແຖວ, ໂຄງການດິນແບ່ງຂາຍ ແລະ ອື່ນໆ. ທັງມີການແຂ່ງຂັນດ້ານເງື່ອນໄຂການຕະຫຼາດສູງເພື່ອສ້າງທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການດຶງດູດລູກຄ້າ. ທ່ານ ອາໄຊ ຫຼວງຄຳແດງ ອຳນວຍການບໍລິສັດ AVS – House ອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ກ່າວ​ວ່າ: ບໍລິສັດ AVS – House ອະສັງຫາລິມະຊັບ ເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ມີປະສົບການດ້ານທຸລະກິດກ່ຽວກັບອະສັງຫາມາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ ( ເປັນທຸລະກິດຄອບຄົວ ) ຜ່ານມາກໍ່ມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ປັດຈຸບັນບໍລິສັດກຳລັງດຳເນີນໂຄງການສ້າງເຮືອນຈັດສັນທີ່ເປັນໂຄງການໃຫຍ່ໃນເນື້ອທີ່ປະມານ 2 ເຮັກຕາ ຢູ່ບ້ານສີໄຄ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ໃກ້ກັບສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ) ແລະ ສາມາດເຂົ້າໄດ້ 2 ທາງຄື: ທາງຮ່ອມຂ້າງຕະຫຼາດສີໄຄ ແລະ ທາງຮ່ອມຂ້າງສະໜາມບິນ.                                         ທ່ານ ອາໄຊ ຫຼວງຄຳແດງ […]

0Shares
ການລົງທຶນໃນອະສັງຫາຈະມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍຫາກຮູ້ຈັກທິດທາງ

ການລົງທຶນໃນອະສັງຫາຈະມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍຫາກຮູ້ຈັກທິດທາງ

ຫຼາຍຄົນຈະຮູ້ຈັກ ແລະ ໄດ້ຍິນຄຳວ່າອະສັງຫາລິມະຊັບຈົນຄຸ້ນຫູ ແລະ ມີນັກລົງທຶນເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຮັ່ງມີດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈົກເງິນທຶນຕົນເອງອອກມາຈັກກີບງ່າຍໆພຽງແຕ່ເປັນນາຍໜ້າໃນການເຈລະຈາໃຫ້ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຕົກລົງເລື່ອງການຊື້ – ຂາຍກັນເອງເທົ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ສ່ວນແບ່ງເປັນຄ່ານາຍໜ້າແລ້ວ ( ຈະໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍຂຶ້ນກັບການຕົກລົງ ). ການຕິດຕໍ່ ຫຼື ການຊື້ດິນມາເພື່ອຂາຍໃນເວລາທີ່ກໍານົດນັ້ນ ຟັງເບິ່ງອາດຈະງ່າຍສຳລັບນັກຂາຍມືອາຊີບແຕ່ຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍລົງມືຄິດງ່າຍແຕ່ເຮັດຍາກ ເຊິ່ງວັນນີ້ຈະນຳເອົາວິທີການເລືອກສະຖານທີ່ກ່ອນການລົງທຶນເຮັດຢ່າງໃດ? ເພື່ອໃຫ້ເລືອກໄດ້ສະຖານທີ່ໆເໝາະສົມ ແລະ ຂາຍໄດ້ໄວ. ອະສັງຫາລິມະຊັບເບິ່ງລວມໆແລ້ວຄືວ່າງ່າຍແຕ່ເອົາເຂົ້າເລິກໆແລ້ວ ມີ ຄວາມສັບຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ໄດ້ຊອກຮຽນຮູ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນເງິນທຶນ, ຂັ້ນຕອນຂອງການຕໍ່ລອງ ແລະ ການເລືອກສະຖານທີ່ເພື່ອປຸກສ້າງພັດທະນາໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຈັບຈອງໂດຍໄວ ເຊິ່ງນັກອະສັງຫາໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດປັດໄຈສະພາບແວດລ້ອມ, ສິ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ແລະ ສະຖານທີ່ນັ້ນຕ້ອງແມ່ນນອນໃນແຜນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານນຳດ້ວຍ.

0Shares