Hadxayfong

6 Properties
Sort by:
Featured
 • 550/ຕາແມັດ

ດິນຈັດສັນ ແບ່ງຂາຍໃນຕົວເມືອງ ບ້ານ ນາໄຫ

 • 550/ຕາແມັດ
ບ້ານ ນາໄຫ
 • Developed Divided Land Plot
Details
1 year ago
Featured
 • 100/ຕໍ່ແມັດ

ດິນປຸກສ້າງຕ້ອງການຂາຍດ່ວນຢູ່ບ້ານຖິ່ນຕົມ

 • 100/ຕໍ່ແມັດ
ບ້ານ ຖິ່ນຕົມ
 • Land for construction
Details
1 year ago
Featured
 • 1,800,000/ພ້ອມດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນສຳລັບຂາຍ ຢູ່ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ

 • 1,800,000/ພ້ອມດິນແລະເຮືອນ
ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Villa/Detached Home
Details
1 year ago
Featured
 • 450,000/ພ້ອມດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນສຳລັບຂາຍຢູ່ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ

 • 450,000/ພ້ອມດິນແລະເຮືອນ
ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ
 • Beds: 5
 • Baths: 6
 • Villa/Detached Home
Details
1 year ago
Featured
 • 360,000/ພ້ອມດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນສຳລັບຂາຍ ຢູ່ບ້ານ ໜອງໄຮນ້ອຍ

 • 360,000/ພ້ອມດິນແລະເຮືອນ
ບ້ານ ໜອງໄຮ, Vientiane, Laos
 • Beds: 4
 • Baths: 4
 • Villa/Detached Home
Details
1 year ago
Featured
 • 360,000/ພ້ອມດິນແລະເຮືອນ

ເຮຶຶອນສຳລັບຂາຍ ບ້ານ ສົມຫັວງເໜືອ

 • 360,000/ພ້ອມດິນແລະເຮືອນ
ສົມຫວັງເໜືອ, ວຽງຈັນ,ສ ປປ ລາວ
 • Beds: 4
 • Baths: 5
 • Villa/Detached Home
Details
1 year ago

Compare listings

Compare