ເອ​ກະ​ສານ​ສຳ​ລັບ​ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ​ນາຍ​ຫນ້າ​ອະ​ສັງ​ຫາ 4.0 ຄັ້ງ​ທີ່ 4

  • 3 months ago
  • 1
  • Version 1
  • Download 335
  • File Size 2.6MB
  • File Count 9
  • Create Date 31/07/2020
  • Last Updated 22/09/2020

ເອ​ກະ​ສານ​ສຳ​ລັບ​ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ​ນາຍ​ຫນ້າ​ອະ​ສັງ​ຫາ 4.0 ຄັ້ງ​ທີ່ 4

ເອ​ກະ​ສານ​ສຳ​ລັບ​ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ​ນາຍ​ຫນ້າ​ອະ​ສັງ​ຫາ 4.0 ຄັ້ງ​ທີ່ 4

8 ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ນາຍ​ຫນ້າ​ທີ່​ຄວນ​ມີ (ແຈກ​ສະ​ເພາະ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງາ​ນ​ສຳ​ມະ​ນາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ)

Attached Files

File
https://www.youtube.com/watch?v=wrgoEPBF-8w
ໃບ​ພາ​ລູ​ກ້​ຄາ​ເບິ່ງ​ຊັບ
​ໃບ​ຮຽກ​ເກັບ​ເງິນ
​ໃບ​ຮັບ​ເງິນ
​ສັນ​ຍາ​ຊື້​ຂາຍ​ອະ​ສ​ັງ​ຫາ
​ສັນ​ຍາ​ຝາກ​ຂາຍ
​ສັນ​ຍາ​ເຊົ່າ​ອະ​ສັງ​ຫາ
​ສັນ​ຍາ​ລະ​ຫວ່າງ​ນາຍ​ຫນ້າ​ກັບ​ນາຍ​ຫນ້າ
​ຄູ່​ມື slide ຂອງ​ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ ນາຍ​ຫນ້າ 4.0

Join The Discussion

Compare listings

Compare